Фирма СТАРИЯТ ИГРАЧ

Свържи се с фирма СТАРИЯТ ИГРАЧ

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И РЕСТОРАНТЬОРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.