Фирма СТЕФАНИ – ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА

Свържи се с фирма СТЕФАНИ – ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА

транспортно спедиторска дейност в страната и чужбина, изкупуване, производство и търговия на всички видове стоки, освен забранените от закона, внос, износ, бартер, стъклопоставяне, външнотърговска дейност, посредническа дейност, рекламна, програмна и информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона

гр. Троян, ул. Незабравка 1