Фирма СТЕЛ ТРАНС-89

Свържи се с фирма СТЕЛ ТРАНС-89

Транспорт, транспортни услуги и спедиторска дейност, организиране и превоз на товари, логистика, представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, инвестиции, търговско представителство и посредничество, търговия на дребно и едро с промишлени, хранителни и други стоки, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), счетоводни услуги, консултантски услуги, покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради, вътрешно и външно търговска дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна и информационна дейност, дружеството може да извършва всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими.