Фирма СТЕЛА АПАРТ

Свържи се с фирма СТЕЛА АПАРТ

Отдаване под наем на соботвенни недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи е цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; внос, износ и реекспорт на стоки и услуги; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност незабранена от закон.

гр. Бургас, ул. ж.к.СЛАВЕЙКОВ 160