Фирма СТЕЛАР КОНСТРУКТ

Свържи се с фирма СТЕЛАР КОНСТРУКТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВО ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ – ПРОМИШЛЕНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ЖИЛИЩНИ И ДРУГИ. ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ, СГРАДНИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ. ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА КОРПУСНА МЕБЕЛ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ. ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Пловдив, ул. ул. Георги Икономов 9

Телефон: 0896610266