Фирма СТИКИ 12

Свържи се с фирма СТИКИ 12

: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ТАКСИМЕТРОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ: ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ;РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ВНОС НА АВТОМОБИЛИ; ХОТЕЛИЕРСТВО; ИМПОРТ; ЕКСПОРТ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Телефон: 0879944335