Фирма СТИКС 32

Свържи се с фирма СТИКС 32

Търговия на едро и дребно, търговска дейност чрез интернет, реклама, търговия със стоки, търговско представителство и посредничество; строителство и ремонт, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги, внос и износ, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а такива, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаване на същото.