Фирма СТИЛ КОМЕРС 90

Свържи се с фирма СТИЛ КОМЕРС 90

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО, ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АВТОМОБИЛИ, АВТОРЕМОНТ, ВНОС И ИЗНОС КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КЕТЪРИНГ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА, СЪОТВЕТНО – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

гр. Перник, ул. Кръстина Михайлова 7