Фирма СТОБО – Н

Свържи се с фирма СТОБО – Н

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, без поща, складова, лизингова дейност, посредничество, дейност на търговско представителство, валутни сделки по законоустановения ред, превозна дейност -товарни, пътнически, таксиметрови услуги със собствен и нает превоз в страната и в чужбина, хотелиерска – извън случаите на чл. 2, т. 3 от ТЗ, туристическа, рекламна – без кино и печат, информационна, програмна, импресарска, шивашки, фризьорски и козметични услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на видео и звукозаписи и търговия с тях, издателска дейност, печатарска дейност по законоустановения ред, строеж на недвижими имоти с цел продажба, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, сладкарници, кафенета, увеселителни заведения, детски клубове със занимателни игри, след съответно разрешение по законоустановения ред, като предмета на дейност ще развивам в страната и чужбина в рамките на действащото законодателство, външнотърговска дейност, всички незабранени от закона дейности

гр. Стара Загора, ул. Г. С. Раковскич 94