Фирма СТОРИ СТЕЙШЪН ПИКЧЪРС

Свържи се с фирма СТОРИ СТЕЙШЪН ПИКЧЪРС

Продуциране, производство и разпространение на филми, показ и излъчване на филми, отдаване под наем на операторска кино техника и друга такава с цел създаване на аудио-визуален продукт, заснемане на музикални и рекламни видеоклипове, рекламна дейност, продуциране на аудио-визуални продукти, звукозаписване и издаване на музика, придобиване, ползване и отстъпване на права върху обекти на интелектуалната собственост, търговска дейност свързана с авторските и сродните права, издателска, маркетингова дейност, посредническа, консултантска и всяка друга, непротиворечаща на законите.

гр. София, ул. Димитър Манов –

Телефон: **********