Фирма СТОЯНОВ И НЕЛИ

Свържи се с фирма СТОЯНОВ И НЕЛИ

Изработка и търговия с метални изделия и конструкции, търовска дейност на едро и дребно в страната и чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина, експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и строителна дейност, всякакъв вид търговска дейност, незабранена със закон, а когато по закон е необходимо разрешение за извършване на определени сделки – след получаване на такова.

с. Гавраилово, ул. „Отец Паисий” 3Б