Фирма Стриймфлоу

Свържи се с фирма Стриймфлоу

Спомагателни дейности в областта на финансовото посредничество, дейности в областта на информационните технологии и услуги. Издаване и разпространение на електронни ваучери, движение на пари, холдинг, интернет услуги, разработване на софтуерни продукти, цифров пренос на данни, съхранение и управление на данни, проучване, внос, износ, консултантски услуги, маркетинг и мениджмънт, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закон, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.