Фирма СТРОИТЕЛ 21

Свържи се с фирма СТРОИТЕЛ 21

Строителна дейност и монтаж, покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешно и външна търговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично със закон.

Телефон: 0888228280