Фирма Строй Владимир Лилов

Свържи се с фирма Строй Владимир Лилов

Строителство и ремонтни дейности, покупка и продажба на кожени изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с черни и цветни метали след получаване на съответното разрешение за дейността, транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, кетъринг, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. Габрово, ул. ул. Студентска 44