Фирма СТТ ТЕХНОЛОДЖИ

Свържи се с фирма СТТ ТЕХНОЛОДЖИ

Търговия на дребно и едро със стоки; строителство на сгради и съоръжения; покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; други транспортни услуги, включително международен превоз; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички други дейности незабранени от закона.

гр. София, ул. Професор Милко Бичев 2