Фирма Студио Кохезия

Свържи се с фирма Студио Кохезия

Производство и разпространение на филми и други аудиовизуални произведения; комплексни услуги при производството и разпространение на филми и други аудиовизуални произведения; издаване и разпространение на аудио, видео и мултимедийни произведения; издаване и разпространение на информационни материали; организация, разпространение и защита на предмети на интелектуалната собственост; сделки с интелектуална собственост; собственост, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закон.

гр. Пловдив, ул. Петьофи 32