Фирма Сухиндол Енерджи

Свържи се с фирма Сухиндол Енерджи

Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез фотоволтаични централи, проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на обекти в областта на производство на електроенергия, инженерингова дейност, консултантска дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, търговско представителство и посредничество, агентство, покупка, продажба, производство и търговия на едро и дребно на всякакви стоки и продукти, сделки с интелектуална собственост, както и извършването на всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.
Дейностите, подлежащи на специален разрешителен режим (лицензиране), ще се извършват след получаване на съответно разрешение (лиценз).

гр. София, ул. ул. Обиколна 5