Фирма СУНАЙ ИВАНОВ 2021

Свържи се с фирма СУНАЙ ИВАНОВ 2021

строителство и извършване на строително-монтажни работи, производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки; превозни, рекламни и програмни услуги; консултантски услуги; сделки с интелектуална собственост в страната и чужбина; стоков контрол; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на разрешение); търговия с храни и хранителни продукти – пакетирани и непакетирани, кафе, сокове, води, безалкохолни напитки, цигари, алкохол (след получаване на разрешение); туристически сделки, туроператорска и туристическа агентска дейност (след получаване на разрешение); търговия с коли нови и втора употреба, пътна помощ, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение); производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци; сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение); внос и износ на стоки от и в чужбина; корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение), както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

гр. Бургас, ул. ул.Опълченска 13