Фирма Супервижън груп

Свържи се с фирма Супервижън груп

Инженерни дейности и технически консултации: инженерно проектиране Строителен надзор, проектиране на водоснабдителни, канализационни, напоителни и отводнителни системи и съоръжения, разработване и реализиране на проекти, геодезични проучвания, хидроложки проучвания
подземни проучвания, картография и събиране на географска информация
отдаване под наем и търговия с недвижими имоти, както и всички други търговски дейности и услуги разрешени от закона.

гр. София, ул. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ 2