Фирма Свръхчовек

Свържи се с фирма Свръхчовек

Извършване в страната и чужбина на покупка, изкупуване, преработка и продажба на едро и дребно на хранителни, производство на екологично-чиста продукция, производство, промишлени и селскостопански стоки, продажба и търговия на всякакъв вид стоки, полиграфически и рекламни, информационни и програмни дейности и услуги, предпечатна подготовка и печат на всякакви печатни произведения, проектиране, изработване, поставяне и търговия с рекламни материали, издателска дейност и книгоразпространение, маркетинг, научно-изследователска и развойна дейност, сделки с интелектуална собственост, производство, пренос и разпределение на екологична енергия, консултантски и посреднически услуги, интернет-търговия, туристическа дейност и туристически услуги, представителство и агентство, лизингова, консигнационна, спедиторска дейност и превозни сделки, търговия с недвижими имоти, бартер, импорт, експорт и реекспорт и други дейности незабранени със закон или друг нормативен акт, а в случай, че дейността изисква лиценз, ще се извършва едва след неговото придобиване.

гр. Хасково, ул. Георги Кирков 16