Фирма ТАЧЕВ НЕДТРАНС

Свържи се с фирма ТАЧЕВ НЕДТРАНС

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШИТЕЛНО/, ТЪРГОВИЯ С НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНТА И ЧУЖБИНА – ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ С ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ СТОКИ, КОМИСИОННА И КОСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, РЕКЛАМННА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Куклен, ул. ул.Снежанка 5