Фирма ТАКС ИНФО

Свържи се с фирма ТАКС ИНФО

Консултантски услуги и дейности включително данъчни, правни, счетоводни и трудово-осигурителни, търговско представителство и посредничество при всякакъв вид търговски сделки допустими от закона, изготвяне на проекти вкл. по програми, покупко-продажба на стоки или други вещи, както и всички дейности и услуги, които не са забранени с закон.