Фирма Тали Ледърс

Свържи се с фирма Тали Ледърс

вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови сделки; ръчна изработка и производство на изделия от кожа; онлайн търговия; търговия със стоки собствено производство; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; рекламна, информационна и консултанска дейност; покупка, менажиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; маркетингова, мениджърска, посредническа, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и транспортна дейност; проектиране, строителство и ремонт; сделки с интелектуална собственост; инженерингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон.

гр. Варна, ул. Синчец 19