Фирма ТАМБАКО

Свържи се с фирма ТАМБАКО

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЗА БИТА И ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА; РЕКЛАМА; МАРКЕТИНГ; МЕНИДЖМЪНТ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА; СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ И ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ; СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА