Фирма ТАРКУ

Свържи се с фирма ТАРКУ

Покупка на стоки или други вещи, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно, продажба на стоки от собствено производство, включително на селскостопанска продукция и всички видове хранителни и промишлени стоки за бита и населението, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, комисионни. спедиционни и превозни сделки, международен транспорт, превоз на пътници и товари /след лиценз/, хотелиерски, извън случаите по чл.2, т.З от Т3, туристически, рекламни, информационни, програмни сделки, логистика , покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел , наем или продажба, внос и износ на стоки и лизинг, таксиметрови услуги.

гр. Свиленград, ул. Иван Вазов 28