Фирма Таурус Инвест

Свържи се с фирма Таурус Инвест

Посредничество при сделки с недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, управление и поддръжка на недвижими имоти, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, търговия с всички допустими от закона стоки и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена от закона

гр. Плевен, ул. ул. Неофит Рилски 57

Телефон: (088) 3443406