Фирма ТЕДИ-СТРОЙ Л

Свържи се с фирма ТЕДИ-СТРОЙ Л

строителство, придобиване, построяване и обзавеждане на промишлени, културно-битови, административни, жилищни и други сгради и имоти с цел продажба; отдаване под наем на движими и недвижими вещи; търговия със стоки или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид; хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност (след лиценз), организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, извършване на спортноанимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм; създаване на галерии за съвременно изкуство; организиране и провеждане на изложби и конкурси, търговия с предмети на изкуството; транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни сделки, реклама и програмни услуги, управление на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, свързани с инвестиране и недвижими имоти, производствена дейност, сделки с недвижими имоти, независим контрол на строителството, инвеститорска, инженерингова, консултантска и търговска дейност в страната и чужбина и всички други, незабранени от закона в страната и чужбина

с. Равда, ул. “Свобода” 31

Телефон: 0879581238