Фирма ТЕДИ2808

Свържи се с фирма ТЕДИ2808

Външна и вътрешна търговия на стоки с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид, посредническа, концесионна и комисионна дейност, експорт и реекспорт, извършване на представителна и консигнационна дейност и всякакъв вид търговска дейност, онлайн търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество и други услуги и дейности, позволени от закона.

гр. Варна, ул. ул. Мир 33