Фирма Тех Пауър Тул

Свържи се с фирма Тех Пауър Тул

Покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всякакви незабранени от закона стоки, суровини и материали; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други видове търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.

гр. София, ул. ул. Проф. Иван Георгов 1А