Фирма ТЕХСОЛС

Свържи се с фирма ТЕХСОЛС

Инженеринг, производство, ремонтни дейности, търговия със стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, сделки с недвижими имоти, строителство и строително монтажни дейности, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти, производство, внос, износ, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим – след снабдяването с лиценз.

гр. Пирдоп, ул. Тодор Каблешков 11

Телефон: 0889 544993