Фирма ТЕКСАС КЪМПАНИ

Свържи се с фирма ТЕКСАС КЪМПАНИ

Производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, внос, реклама, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност. Търговия с черни и цветни метали, търговия с отпадъци – метални и неметални суровини /скрап/. Участия в други дружества и покупко-продажба на вземания. Представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, транспорт и следиция в страната и чужбина. Производствена дейност, реекспорт и бартер, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД 15