Фирма ТЕОДОР СОФТ

Свържи се с фирма ТЕОДОР СОФТ

Предприемачество и строителство на сгради и съоръжения, специализирани строителни дейности, проектиране и изпълнение на обекти, строителен надзор и инвеститорски контрол в строителството, търговия с черни и цветни метали, вътрешна и външна търговия, консултантски услуги, ресторантьорство, търговия с недвижими имоти, търговия на едро и дребно, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и посредническа дейност, както и други дейности, незабранени със закон.
Срокът на дружеството е неограничен.

гр. Бургас, ул. „Екзарх Йосиф“ 11