Фирма ТЕРМ ИМОТИ

Свържи се с фирма ТЕРМ ИМОТИ

Дейност като професионален домоуправител, изграждане, ремонт и поддръжка на водопроводни, канализационни и отоплителни инсталации, инсталации за газоснабдяване, бартерни, лизингови, комисионни и спедиционни сделки, консултански услуги, търговско посредничество и представителство; посредничество при сделки с недвижими имоти; покупка, строеж, ремонт, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем и друга дейност, незабранена със закон.