Фирма Тервел ЕЛ

Свържи се с фирма Тервел ЕЛ

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И ОБОРУДВАНЕ НА ЕЛ. ТАБЛА, ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, РЕМОНТНО-СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЛ.УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, АГЕНСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ОХРАНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ.