Фирма ТХЕ ПИНК БОКС

Свържи се с фирма ТХЕ ПИНК БОКС

Други персонални услуги, некласифицирани другаде- микроблейдинг; перманентен грим; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултантска; лизингова и посредническа дейност; комисионни; спедиционни и превозни сделки; търговско представителство и посредничество; складови и лицензионни сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерски; туристически; козметични; фризьорски; рекламни; информационни; програмни услуги, които не са забранени със закон, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв, както и всички други дейности и услуги незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.

гр. Търговище, ул. ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 7