Фирма Ти енд Ейч

Свържи се с фирма Ти енд Ейч

Търговия на дребно и едро; вътрешно и външно търговска дейност; производство и търговия с хранителни стоки; ресторантьорство; експлоатация на заведения за бързо хранене; продажба на компютърна техника, рециклиране, ремонт и поддържане на същата, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупко-продажба на всякакъв вид стоки, търговско представителство и посредничество; транспортна дейност; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; почистване и поддръжка на хигиена на всякакъв вид сгради, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, както и всяка друга търговска дейност разрешена от закона.

Телефон: 0898700762