Фирма ТИЕН КАФЕ

Свържи се с фирма ТИЕН КАФЕ

Покупко – продажба на кафе и алкалоидни напитки, безалкохолни напитки, фрешове, пакетирани храни, както и всички дейности, незабранени от закона /след получаването на съответните лицензи и разрешително за извършване на сделките и услугите, за които такива се изискват/

с. Ново село, ул. ул. “Васил Априлов” 15