Фирма ТИГЪР.НЕТ

Свържи се с фирма ТИГЪР.НЕТ

Изграждане, узаконяване на ел инсталации и ННИСН /Ниско напрежение и средно напрежение/. Гръмоотводни и заземителни инсталации. Изграждане, поддръжка, видеонаблюдение, производство и продажба на ел. енергия. Строителство, строително-монтажна, инженерингова дейност и проектиране на промишлени, енергийни и граждански обекти в страната и чужбина. Търговия на едро и дребно в страната и чужбина. Външнотърговски сделки. Производство на стоки с цел продажба. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Отдаване под наем на движими и недвижими вещи. Ремонт на битова техника. Сделки с интелектуална и индустриална собственост, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред.

гр. Русе, ул. “Мальовица” 4

Телефон: 0886909360