Фирма ТИЙММЕЙТ

Свържи се с фирма ТИЙММЕЙТ

Организиране и провеждане на семинари, обучения, конференции, тренинги, курсове, уебинари, вътрешно-фирмени обучения, тийм билдинги, събития, консултантска дейност, разработване и реализиране на програми, изследвания и проекти, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. Казанлък, ул. Александър Стамболийски 30