Фирма ТИМЕ Консулт

Свържи се с фирма ТИМЕ Консулт

Консултантска дейност, маркетингови, проучвания, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност на едро и дребно с всички ридове стоки, незабранени от законодателството. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство, както и на всяка друга, незабранена от закона дейност във всички разрешени от закона форми с всички видове стоки в страната и чужбина.

гр. София, ул. КНЯГ. МАРИЯ ЛУИЗА 122