Фирма ТИП Електроникс

Свържи се с фирма ТИП Електроникс

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО, ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ ОТ ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ (УЕБ ДИЗАЙН), ОПТИМИЗАЦИЯ, ВИДЕО-ЗАСНЕМАНЕ, МЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА, СЪОТВЕТНО – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

гр. Пловдив, ул. “Кукуш” 26

Телефон: 0899775772