Фирма ТИЯНА 2018

Свържи се с фирма ТИЯНА 2018

производство,вътрешно и външнотърговска дейност с растителна и животинска селскостопанска продукция, промишлени, хранителни, железария,битови стоки и строителни материали, търговия с книги и печатни произведения,със сладкарски изделия,с алкохол и тютюневи изделия, комисионна, спедиционна, транспортна, таксиметрова,складова и лизингова дейност, строително монтажна, ремонтна и предприемаческа дейност, автомивка, хотелиерство, ресторантьорство, кафе-аператив, обществено хранене, дрогерия, вътрешен и международен туризъм, дейности по събиране на парични средства и на финансова информация, разкриване на магазини и складова мрежа, куриерски услуги, ателиета за услуги на населението с цел крайно потребление, търговско представителство и посредничество.

гр. Левски, ул. ул. ДУНАВ 24