Фирма ТОДИКО – КОТЕВИ

Свържи се с фирма ТОДИКО – КОТЕВИ

производство, изкупуване и продажба на селскостопански произведения, на пчелни продукти; производство и продажба на изделия от метал, кожа, дърво, каучук, пластмаса, тъкани; обучение и консултации в областта на машиностроенето, проектиране и извършване на строителни работи; сервизна дейност – ремонт, диагностика и поддържане на хидравлични и пневматични уредби и селскостопанска техника; проектиране, конструиране и внедряване на екипировка и нестан-дартно оборудване в машиностроенето; конструиране и производство на машиностроителни изделия; проектиране и монтаж на електроинсталации, агротех-нически услуги; леки и товарни таксиметрови превози; машинописни и фотоко-пирни услуги; външнотърговска дейност – импорт, експорт, реекспорт, посредничество, представителство, агентство; хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и туристически услуги; търговия със стоки незабранени от закона.

гр. Стамболийски, ул. ул. Тракия 41

Телефон: 0889903436