Фирма ТОКМАКЧИЕВ ГРУП

Свържи се с фирма ТОКМАКЧИЕВ ГРУП

Покупко-продажба на недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки и управление на земеделски земи, изготвяне на споразумения за ползване на земеделски земи, очертаване и замерване на легитимни площи, производство и търговия на земеделска продукция, консултантски услуги за земеделски производители, транспортни и логистични дейности, ремонт и диагностика на автомобили, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки от собствено производство, търговия с хранителни, промишлени и битови стоки и изделия, търговия с черни цветни и други метали в съответствие с изискванията на българското законодателство, търговия с тютюневи изделия, вино и спиртни напитки, сделки с интелектуална собственост, архитектура, дизайн, проектиране и инвестиции в строителството, търговия с нефтопродукти, продукти на нефтохимията и горивосмазочни материали, разработване, експлоатиране и проектиране на възобновяеми енергийни източници, неизкопаеми енергийни източници от слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, дърводобив, дървообработване, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, предоставяне на хотелиерски, ресторантьорски, туристически, таксиметрови, строителни, рекламни, информационни, импресарски, лизингови услуги, както и други услуги, незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин.