Фирма ТОНИМПЕКСП

Свържи се с фирма ТОНИМПЕКСП

СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ; СКЛАДИРАНЕ НА ТОВАРИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; ТУРИСТИЧЕСКА
АГЕНТСКА И ОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ; КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО; ДЕЙНОСТИ ПО НАЕМАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА; ДАВАНЕ НА ИМОТИ ПОД НАЕМ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ; ВНОС,ИЗНОС,СПЕДИЦИЯ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. София, ул. “555” 14