Фирма Топ Иммо Консулт

Свържи се с фирма Топ Иммо Консулт

Вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции; производство и продажба на стоки; интернет услуги и комуникации; комисионни, спедиционни и превозни сделки; управление, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешен и международен транспорт, включително и таксиметрови услуги; сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг, както и всяка друга дейност или услуги, незабранени от закона. Всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им.