Фирма ТОП КОНСУЛТ 2007

Свържи се с фирма ТОП КОНСУЛТ 2007

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА: РЕСТОРАНТЬОРСТВО: ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ: СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ. КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, А ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ СЛЕД ИЗДАВАНЕТО ИМ.