Фирма ТОП СК ГРУП

Свържи се с фирма ТОП СК ГРУП

Строителство, реконструкция, модернизация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; жилищно строителство; изграждане на комуникационни обекти; основен и текущ ремонт на всички видове строителни обекти в страната и чужбина; покупко-продажба, управление, поддръжка и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; услуги по настаняване; услуги по почистване; търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, продукти, храни и изделия собствено производство или закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; атракционна дейност, развлекателни услуги; фото услуги и видеозаснемане; маркетинг; инженеринг; комисионни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост; издателство и печатни услуги; лизинг; вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска дейност; консултантски, административни, рекламни, информационни и програмни услуги, разработка на софтуер и ИТ услуги; стоков контрол; дистрибуция, спедиция, логистика, транспортна дейност с всички видове транспорт в страната и чужбина; културно-масова дейност, организиране на фестивали, концерти, представления, изложби, културни и социални събития, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, вкл. след получаване на съответните разрешения и лицензи, когато такива се изискват

гр. Несебър, ул. Отец Паисий 29а

Телефон: +359 89 9127071