Фирма ТОРО МОДА

Свържи се с фирма ТОРО МОДА

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ И СОФТУЕР СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСКИ И ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, СОФТУЕРНИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.