Фирма ТРАДЕКС ГЛОБАЛ

Свържи се с фирма ТРАДЕКС ГЛОБАЛ

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОНСИГНАЦИЯ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.